Ratsastusterapia Eurajoki, Rauma

Ratsastusterapia on ratsastusterapeutin ja hevosen yhdessä toteuttamaa kokonaisvaltaista ja tavoitteellista kuntoutusta, joka nivoutuu suunnitelmallisesti asiakkaan kokonaiskuntoutukseen. Ratsastusterapian tavoitteena ei ole ratsastustaitojen opettelu, vaan hevosen avulla opitaan oman kehon, mielen ja/tai käyttäytymisen hallintaa.
 
Ratsastusterapiassa vaikuttavia tekijöitä ovat hevosen olemus, liike ja lämpö. Hevonen on yhteistyöhaluinen ja sosiaalinen olento, johon on helppo ottaa kontaktia. Toimiminen hevosen kanssa on positiivinen kokemus, joka motivoi jatkamaan yhteistyötä.
 
Hevosen kävellessä siitä välittyy ratsastajaan minuutin aikana n. 100 moniulotteista, symmetristä ja rytmistä liikeimpulssia, jotka ovat hyvin samantyyppisiä kuin ihmisen kävelyssä.

Kun hevoseen ja sen liikkeisiin yhdistetään lämpö, joka on n. 1,5 astetta ihmisen ruumiinlämpöä korkeampi, saadaan vaikutus, jota on mahdoton jäljitellä mekaanisesti.
 
Hevosen liike vaikuttaa ihmiseen tunto-, tasapaino ja liikeaistijärjestelmien kautta. Nämä aistimukset parantavat tietoisuutta omasta kehostamme, jolloin liikkeiden suunnittelu ja taitavuus paranevat. Ratsastusterapia talliympäristöineen mahdollistaa tuntoaistimusten lisäksi hyvin monipuolisia haju-, kuulo-, näkö- ja miksei makuaistimuksiakin.
 
Ratsastusterapiasta voit lukea lisää yhdistyksemme sivuilta www.suomenratsastusterapeutit.net.

Toteutan ratsastusterapiaa Eurajoella osoitteessa Männistöntie 36 pääasiassa Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen asiakkaille, mutta asiakas voi tulla myös esim. Satakunnan sairaanhoitopiirin maksusitoumuksella tai itsemaksavana. Käytössäni on kolme omaa terapiahevosta, jotka kaikki on koulutettu tehtäväänsä. Niillä jokaisella on omia vahvuuksiaan ja sen mukaan voin valita parhaiten sopivan hevosen yksilöllisesti kullekin asiakkaalle. Maneesia ei ole, mutta valaistu ja aidattu kenttä on käytössämme ja maastoilemaankin pääsee.


Kuva: Mari Mattila